Hashimoto

Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną.
Autoimmunologiczny oznacza, że choroba przekazywana jest przez więzy krwi. Wiąże się z pojęciem samozniszczenia: „Aby być kochanym przez mamę/tatę, ta część mnie, która powoduje ich nieświadome odrzucenie mnie, musi zniknąć”
Kiedy mówimy do dziecka” Poczekaj na siostrę”, „Wolniej!” i powtarzamy to dziesiątki razy, a dziecko jest żywiołowe i nie chce czekać jego psychika chce mu pomóc i tak to tłumaczy: „Jeśli chcę być kochana, ta część mnie, która odpowiada za szybkość, musi zniknąć”. Rozwiązaniem dla mózgu będzie całkowite zniszczenie organu odpowiedzialnego za prędkość – tarczyca staje się celem do zniszczenia.
Konfliktem odpowiadającym za Hashimoto może być również „miałam urodzić się chłopcem”. Miałaś urodzić się chłopcem?
Ja tak, nawet wybrano mi imię – Adam.
W 2016r. zdiagnozowano u mnie Hashimoto, po kilku latach przepracowałam emocje związane z tym, że „zawiodłam” rodziców i urodziłam się dziewczynką.
Jestem zdrowa, a moja tarczyca przestała znikać i ma się dobrze.