Niskie ciśnienie

Jeśli je masz, odpowiedz sobie na pytanie
„Kto rządzi Twoim życiem”?
Ciało pokazuje Twoją bezsilność i brak życiowego ukierunkowania, celu.
„Ani iść, ani leżeć”.