Miłość – Zazdrość – Porzucenie


Choć mogłoby się wydawać, że osoba zazdrosna za wszelką cenę chce utrzymać partnera przy sobie, jednak mechanizm ten spełnia zupełnie inną rolę.
Zazdrość wiąże się z deficytem zaufania, chęcią kontrolowania oraz agresją. A wszystko to ma podłoże w lęku.
Lęku przed stratą, przez zdradą, przed porzuceniem.
Osoba zazdrosna, zamiast sama odejść, chce doprowadzić do tego, aby to partner odszedł, tylko po to, aby doświadczyć porzucenia.